Certyfikat ekologiczny – jak uzyskać? Procedura i cena

Certyfćikat ekologiczny - jak uzyskać?

Coraz więcej konsumentów sięga po produkty ekologiczne, a rynek żywności ekologicznej stale rośnie. Aby produkt mógł być określany jako bio albo eko, musi spełniać odpowiednie wymogi. W jaki sposób można uzyskać certyfikat ekologiczny? Sprawdź najważniejsze informacje!

Certyfikat bio – co oznacza?

Produkty ekologiczne, w tym żywność, kosmetyki czy odzież, powstają z troską o środowisko oraz dobrostan zwierząt, wykorzystując do tego celu metody rolnictwa ekologicznego. Produkty te otrzymują specjalne certyfikaty ekologiczne, które są potwierdzeniem, że spełniają one wymogi eko produkcji.

Dla konsumentów certyfikat bio to potwierdzenie, że produkt:

 • nie zawiera szkodliwych składników
 • powstał zgodnie z zasadami etyki
 • jest systematycznie kontrolowany

Z kolei dla firmy certyfikaty ekologiczne to inwestycja w wizerunek, ponieważ coraz więcej konsumentów zwraca dziś uwagę na to, czy produkty są przyjazne dla środowiska.

Na terenie Unii Europejskiej obowiązują ujednolicone zasady produkcji żywności ekologicznej, które zawiera rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. Urz. L 189 z 20.07.2007 r., s.1).

Dokument ten reguluje dokładne zasady kontroli i certyfikacji, czyli zawiera zasady, na podstawie których produkt może otrzymać certyfikat bio. W Polsce certyfikaty ekologiczne nadają jednostki certyfikujące upoważnione przez Ministra Rolnictwa, a nadzorem nad jakością handlową produktów zajmuje się IJHARS – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Oficjalne logo produktów bio to Europejski Zielony Liść, czyli biały liść z gwiazdek na zielonym tle.

 

Certyfikat ekologiczny – cena

Aby firma mogła otrzymać certyfikat eko na swoje produkty, musi zapłacić za kontrolę i certyfikację. Ceny wynoszą zwykle od około 1000 zł do 1500 zł, jednak ustalane są indywidualnie. W przypadku gospodarstw rolnych są one zależne od powierzchni gospodarstwa.

Cena za proces certyfikacji obejmuje:

 • przyjęcie i weryfikację dokumentacji
 • przeprowadzenie kontroli
 • pobranie próbek do badań i ich zbadanie
 • wystawienie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru producentów produktów ekologicznych
 • wydanie decyzji certyfikacyjnej

Dokładne cenniki można znaleźć na stronach internetowych jednostek certyfikujących.

Jak uzyskać certyfikat bio?

Żeby otrzymać certyfikat bio, eko, producent musi:

 1. Spełniać wymogi produkcji ekologicznej zgodnie z przepisami.
 2. Wypełnić formularz zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego – można znaleźć go na stronie internetowej www.ijhar-s.gov.pl.
 3. Przekazać przygotowany formularz do jednostki certyfikującej.
 4. Zawrzeć umowę z jednostką prowadzącą certyfikację – następnie kontroluje ona, czy rzeczywiście producent spełnia odpowiednie wymogi do otrzymania certyfikatu eko.

Należy pamiętać o tym, że jednostki certyfikacyjne przeprowadzają nie tylko kontrolę wstępną przy nadawaniu certyfikatu, lecz także co najmniej raz do roku kontrolują producenta, aby sprawdzić, czy nadal spełnia on wymagania.

Więcej informacji dotyczących rolnictwa ekologicznego i systemu kontroli i certyfikacji można znaleźć na stronie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych pod adresem: https://www.gov.pl/web/ijhars/rolnictwo-ekologiczne.