Dlaczego święty Franciszek jest patronem ekologów?

Dlaczego swiety franciszek jest patronem ekologów?

Święty Franciszek z Asyżu jest znaną postacią, którą doceniają wierni kościoła katolickiego. Wiele mówi się także o tym, jak kościół podchodzi w ogóle do ekologii i praw zwierząt. Święty Franciszek został patronem ekologów, co dla niektórych jest zaskoczeniem, inne osoby chcą dowiedzieć się więcej, dlaczego tak się stało. Dlaczego św. Franciszek jest patronem ekologów?

Święty Franciszek patron zwierząt

Ekolodzy zwrócili się z prośbą do Stolicy Apostolskiej o zamianowanie św. Franciszka patronem ekologów. Miało to miejsce w roku 1977, gdy profesor Carlo Savini złożył oficjalną prośbę do prefekta Światowej Kongregacji do Spraw Duchowieństwa, aby właśnie Ojciec Święty mianował św. Franciszka patronem ekologów i zwierząt. Prośba zawierała argumenty, które do tego przekonywały.

Między innymi zawarto stwierdzenie, że człowiek powinien być pojednany ze środowiskiem, w którym żyje. Profesor Savini przekonywał, że św. Franciszek w swoim nauczaniu zachęcał do miłości dla zwierząt, opiekowania się środowiskiem i podziwiania dzieł Bożych. Święty Franciszek przez wielu jest właśnie uważany za wielkiego ekologa, ponieważ dostrzegał to, co się dzieje w przyrodzie i nawoływał do dbania o nią.

Wielki patron ekologii – święty Franciszek

Wiele osób debatuje o tym, dlaczego święty Franciszek z Asyżu jest patronem ekologów. Temat pojawia się bardzo często nie tylko wśród duchownych. Podczas takich rozmów przywołuje się na pamięć nauki św. Franciszka, który zachęcał do poznania przyrody i pokochania jej, by dopiero wtedy nad nią panować. W ten sposób nawoływał do uznania swojej zależności od Stwórcy.

Prośba Saviniego nie uszła uwadze Jana Pawła II i docenił on działania św. Franciszka na rzecz natury. Oficjalnie ogłosił go listem apostolskim Inter Sanctos z 29 listopada 1979 roku, „niebieskim patronem ekologów”. Jan Paweł II popierał działania i teorie św. Franciszka. Od tej pory św. Franciszek patron ekologii jest jeszcze bardziej doceniany przez miłośników natury.

Franciszek z Asyżu patron przyrody

Kościół katolicki zachęca do dbania o przyrodę i naturę. Chrześcijanin powinien poświęcać się także tej kwestii i dbać o rośliny i środowisko. Uznaje się to za etyczne działania, które w ten sposób także motywują do duchowych działań. Św. Franciszek z Asyżu jako patron ekologii dla wielu jest inspiracją i przykładem, jak nawiązać przyjazne relacje z przyrodą, jak korzystać z życia w zgodzie z nią.

Święty Franciszek z Asyżu zachęcał wiernych do poszukiwania swojego miejsca w środowisku. Dzięki temu można poczuć harmonię z całym wszechświatem i Stwórcą, ale tez bliźnimi. W ten sposób patron ekologów chciał pobudzić do łagodnego traktowania wszystkich stworzeń i poczucia wolności na ziemi. Przywiązanie do przyrody uczy także pokory, bo w środowisku naturalnym nie widzimy pychy i zarozumiałości. Wręcz czuć harmonię, jedność i wsparcie. Święty Franciszek zachęcał, by obserwując przyrodę uporządkować swoje myśli i życie. Za swoje działania słusznie został patronem ekologów.