Przyczyny i skutki wycinania lasów

Trwająca od dziesięcioleci wycinka drzew przynosi tragiczne skutki. Ludzie poprzez takie działania nie tylko pozbawiają domu przedstawicieli rdzennych ludów, wielu gatunków zwierząt, ale także doprowadzają do pustynnienia terenów, co stanowi zagrożenie dla równowagi w środowisku geograficznym. Zróżnicowana roślinność lasów równikowych, które do niedawna zajmowały ogromny obszar, dostarcza do atmosfery niewyobrażalne ilości tlenu, który powstaje w wyniku fotosyntezy. Ma ona znaczący wpływ na bilans tlenu naszej planety. Za wszystkie nieszczęścia związane z wycinką lasów stoi jedna ludzka słabość – żądza pieniądza. W poniższym tekście chcemy przedstawić wam przyczyny i skutki wycinania lasów równikowych.

Przyczyny wycinki drzew w lasach równikowych

Proces masowego wycinania lasów w celach komercyjnych, takich jak pozyskanie drewna, terenów na pastwiska czy zabudowę bądź wydobywanie minerałów, nazywany jest wylesianiem. Ludzie zachłysnęli się możliwościami, które daje nam obszar lasów równikowych. Postanowili w maksymalny sposób wykorzystać nietypowe gatunki drzew i ogromne przestrzenie. 60 % wycinanych tam drzew przeznaczanych jest na opał, inne traktowane są jako surowce m.in. w przemyśle meblarskim. Pozostałe puste przestrzenie karczuje się pod nowe uprawy i pastwiska. Uprawiane jest tam m.in. kakao czy kawa. Najbardziej szkodliwa jest jednak eksploatacja surowców mineralnych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, boksyt, rudy magnezu lub żelazo oraz realizacja różnego rodzaju inwestycji. Obszar należący kiedyś całkowicie do natury, człowiek postanowił zmaterializować i uzyskać korzyści finansowe z tego, co oferuje tam przyroda nie myśląc o negatywnych skutkach wycinania lasów. Istotną przyczyną niszczenia obszarów leśnych jest chęć budowania dróg na tym obszarze, część z nich ma po prostu ułatwić dostęp do drewna, produktów rolnych czy innych pozyskiwanych surowców.

Skutki wycinania lasów

W wielu państwach Ameryki Południowej, m.in. w Brazylii co roku wycinane są ogromne obszary lasów, co przynosi opłakane skutki. Średnio co trzy lata z powierzchni ziemi znika las tropikalny wielkości Polski. Wycinka drzew powoduje przede wzrost ilości dwutlenku węgla w atmosferze, co z kolei przyspiesza nadejście katastrofy klimatycznej. Lasy to tzw. płuca naszej planety. Zmniejszenie ich obszaru skutkuje spadkiem produkcji tlenu, z kolei ich wypalanie generuje dodatkową, znaczącą emisję gazów cieplarnianych, które ulatują do atmosfery. Pustynnienie obszarów oraz zaburzenie gospodarki wodnej to kolejne negatywne skutki wycinania lasów równikowych. Czym to skutkuje? Woda, która spływa po gruntach całkowicie pozbawionych drzew robi to całkowicie swobodnie, ponieważ nie napotyka na swojej drodze żadnych przeszkód. Dodatkowo unosi ze sobą bryły ziemi, co powoduje osuwanie terenu. Ten problem stał się bardzo poważny w niektórych krajach, zmaga się z nim m.in. Bangladesz, który jest regularnie pustoszony przez powodzie. Na niegdyś zielonych, pełnych życia i tajemnic obszarach prowadzi się obecnie hodowlę i wypas bydła oraz zakłada różnego rodzaju plantacje. Wycinka drzew powoduje również zmniejszenie się liczby gatunków roślin i zwierząt, zamieszkujących te obszary. Problem stał się bardzo poważny, ponieważ wielu z nich grozi w tym momencie wyginięcie. Wiele zwierząt zniknęło już za naszego życia, ponieważ bez ich naturalnego środowiska nie są w stanie przetrwać. Dlatego jednym z poważniejszych skutków wycinania lasów równikowych jest utrata różnorodności biologicznej. Nie każdy wie, ale lasy tropikalne zamieszkuje ponad połowa wszystkich gatunków zwierząt. Flora jest również niezwykle bujna na tym obszarze ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne dla rozwoju roślin. Temperatura praktycznie nigdy nie spada tam poniżej 20 stopni Celsjusza i zazwyczaj nie przekracza 30. Wycinka lasów generuje również takie skutki jak negatywny wpływ na wielkość opadów deszczu na wyjałowionych terenach. Naukowcy prognozują, że jeśli tempo wycinki drzew w Amazonii będzie takie same jak do tej pory, ilość opadów na tym obszarze do 2050 roku zmaleje o 12% w porze deszczowej i 21% w porze suchej.